Началник на РУО за един ден – възстановиха Иванка Киркова, след което й връчиха заповед за уволнение

Началник за един ден. В такава ситуация се оказа днес Иванка Киркова, която бе възстановена като началник на Регионалното управление на образованието в Пловдив. След като Върховният административен съд отмени заповедта й за уволнение от 5 юли 2021 година, днес тя бе възстановена на ръководния пост. Точно в 8.40 часа тя се яви в сградата на РУО, а минути по-късно пристигнаха трима служители на Министерството на образованието и науката. Първата заповед, която подписала, била за връщането й на длъжността „началник“, а втората – че от 29 април се прекратяват трудовите й правоотношения, съобщи сайтът „Уча в Пловдив“.

Киркова не успя да влезе в кабинета на началника, тъй като той се оказа заключен, тъй като Антоанета Пакова, която спечели конкурса за поста след уволнението на Киркова, тази седмица е в отпуск. Временно изпълняващ е старши експертът по обществени науки, гражданско образование и религия Антоанета Кръстанова.

На 26 април Киркова подава заявление до МОН да бъде възстановена, считано от 28 април.
Затова днес се явила сутринта на работа. Изпратените от МОН служители първо й дали да подпише заповедта за възстановяване, след което, за нейна изненеда, и втора, с която се прекратяват трудовите й правоотношения.

“Основният мотив, който е посочен, е, че не притежавам изискуемата дигитална компетентност – обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация и информационна сигурност. Според изискванията би трябвало да мога да създавам цифрово съдържание – текст, изображения, таблици, да обработвам и редактирам, да притежавам умения за работа с електронно подписани документи, със служебната поща и деловодната система. Ще кажа само, че от 2010 година РУО-Пловдив има такава система. В заповедта е посочено също, че за длъжността се изисква работа с правни информационни системи и системи за електронно управление, работа с презентационен софтуер, търсене на информация онлайн чрез търсачки, прилагайки правилата за информационна сигурност”,  поясни пред “Уча в Пловдив” Киркова. В заключение е написано, че в служебното досие на Киркова не се съдържа документ, който удостоверява нейната дигитална компетентност.

“Оказвам се своеобразен участник (не по мое желание), в тази абсурдна ситуация. Няма как да направя коментар, ще се радвам коментарите да направи някой друг. Не съм се уморила, напротив – мотивирана съм и за пореден път ще си търся правата в съда. Съжалявам за данъкоплатеца. Това не може да продължава така, човешките права трябва да се зачитат и всеки да си получи заслуженото”, каза още Киркова.

Тя се готви да заведе две дела – срещу мотивите в заповедта и за уронване на престижа и пропуснати ползи. И добави, че е завършила специалност “Общо инженерство” в Техническия университет, преподавала е “Информационни системи в туризма”, което със сигурност изисквало дигитални компетентности. В предишната й длъжностна характеристика имало изискване за същите дигитални компетентости, а сега се оказвало, че тя не притежва нужния ценз.

В днешния си работен ден Киркова изиска справка за всички договори, които са били сключени от РУО за периода от юли до момента, както и за всички направени разходи.

На въпроси, изпратени до МОН от ПБ Новинар, получихме следния отговор:

Във връзка с влязло в сила Решение на ВАС, със заявление вх. № 94-2311/17.04.2022 г. г-жа Иванка Киркова е заявила желание да бъде възстановена на длъжността „началник на РУО“, като със същото е  уведомила, че ще се яви на работа в РУО – Пловдив в законоустановения срок по чл. 122, ал. 1 от Закона за държавния служител на 28.04.2022 г. 

В изпълнение на посоченото нормативно основание е издадена заповед за възстановяване на предишната длъжност от министъра на образованието и науката, считано от 28.04.2022 г.

Със заповед на министъра на образованието и науката, считано от 29.04.2022 г. служебното правоотношение на г-жа Иванка Киркова е прекратено поради наличие на обективна невъзможност държавният служител да изпълнява служебните си задължения, тъй като не отговаря на специфичните изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността „началник на РУО”, както и в утвърдената от министъра на образованието и науката длъжностна характеристика. Служителят не притежава изискуемата дигитална компетентност, която включва обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност, познаване и прилагане на правилата за информационна сигурност в РУО и създаване на цифрово съдържание – текст, таблици, изображения (word, excel), обработка и редактиране на съдържание. Държавният служител притежава документ за преминат курс на обучение по компютърна грамотност, издаден от Езиков център „Браво“, гр. Пловдив – Удостоверение № 153 от 13.12.2006 г. Липсва информация служителят да е придобил компютърни умения на ниво по-високо от базови такива, удостоверяваща притежаването на дигитална компетентност.

Новите нормативно установени изисквания водят до обективна невъзможност г-жа Иванка Киркова да изпълнява служебните си задълженията, тъй като не притежава дигитална компетентност и компютърни умения на необходимото ниво за заемането на ръководната длъжност – началник на РУО, като причините за това са извън волята на страните по служебното правоотношение. Държавната служба следва да се изпълнява от високо подготвени служители, отговарящи на специфичните и допълнителни изисквания, през целия период на осъществяването ѝ.

Снимка: DCNEWS

Свързани статии