Искаме помощ от Брюксел заради вноса на украинското зърно

България поиска от Европейската комисия (ЕК) да приложи извънредни мерки заради вноса на украинско зърно у нас, като се задейства т.нар. земеделски кризисен резерв на Евросъюза.

Позицията на страната ни беше представена от заместник-министъра на земеделието Георги Събев на неформално заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, което се проведе в периода 14-16 септември 2022 г. в Прага.

„Смущенията на пазара на слънчоглед будят безпокойство в страната ни. След временното либерализиране на търговията, съгласно Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна, до средата на август има внесени над 650 000 тона маслодаен слънчоглед с произход Украйна. Това количество се доближава до равнищата на внос за целия период на предходните две пазарни години. По тази причина българските земеделски стопани са поставени пред сериозни предизвикателства като затруднена реализация на произведения в нашата страна слънчоглед, ограничени складове за съхранение на зърното и съответните разходи, ценови натиск“, отбеляза българският аграрен заместник-министър.

В рамките на заседанието Георги Събев заяви още, че брутната продукция в животновъдство в България се свива в дългосрочен период в целия подотрасъл, а добавената стойност постоянно пада. Цените на повечето продукти от животновъдството се увеличават, но не могат да компенсират допълнителното нарастване на разходите за производство. Това влошава възвръщаемостта, а оттам обяснява и спадащия интерес към това производство и свиването на животновъдството.

„В настоящата ситуация на нестабилност на пазарите и на цените следва да се гарантира, че предприетите мерки за смекчаване на последиците от горещата война, която се случва сега в Европа, не подкопават конкурентоспособността и жизнеспособността на ключови за европейското земеделие сектори“, посочи заместник-министърът.

Той изтъкна, че в сегашната усложнена ситуация са необходими инструменти за бързо въздействие по отношение на възникналия пазарен дисбаланс, за да бъдат предотвратени по-сериозни икономически сътресения с дълготраен ефект върху пазара на слънчоглед, намаляване на конкурентоспособността на производителите, както и на жизнеспособността на стопанствата в сектора. В тази връзка България призовава Комисията да обърне специално внимание на ситуацията на пазара на маслодайни култури и да приложи всички възможни инструменти, в т.ч. прилагането на извънредни мерки срещу смущения на пазара съгласно чл. 219 от Регламент 1308 от 2013 г., за да се намали ефектът върху европейските производители.

Еврокомисарят по земеделие и развитие на селските райони Януш Войчеховски увери, че искането ще бъде разгледано и анализирано./Вестник Марица

Свързани статии