Банкоматът пуска пари срещу такса минимум 1.50 лева

Кешът в джоба е скъпо удоволствие. Въпреки дигитализацията в банковия сектор, безкешовото плащане у нас все още не е така разпространено и пари в брой трябват ежедневно. Ето защо таксите за теглене от банкомат са едни от най-важните.

В последните месеци банките направиха много промени в тарифите си и вече няма безплатно теглене от АТМ устройство, дори ако издателят на картата съвпада със собствеността на банкомата. Единственото изключение е при дебитните карти на TBI, при които първите 20 транзакции са безплатни. Уловката е, че без такса са първите 20 на година, после тегленето се таксува по 0.99 лева. Оттам нататък минимум ще трябва да платите между 20 и 30 стотинки на операция. 20 ст. удържа Общинска банка, 25 ст. – БАКБ, а 30 ст. – ЦКБ, Тексим банк, ОББ, Интернешънъл асет банк, Инвестбанк и Дърговска банка Д. Всички останали банки, сред които и тези с най-голяма клиентска маса, вече начисляват процент от изтеглената сума. Той е между 0.1 и 0.16%. За сигурност за сложили и минимална такса, отново между 20 и 30 ст. Дебело подчертаваме, че това са удръжките когато картодържателят е намерил банкомат на банката издател на картата.

В противен случай, таксата е между лев и 1.50 лева. Проучване на финансовия портал „Моите пари” показва, че с фиксирана сума за теглене работят едва няколко банки, при това малки. При БАКБ картодържателят е на минус с 0.99 лева, при Общинска банка – с левче. Твърдо 1.20 лева удържат ОББ, Интернешънъл Асет банк и Търговска банка Д. Големите обаче още през февруари въведоха такса, която се състои от процент от изтеглената сума, но без да пада под долна граница от 1.20 лева /при Райфайзенбанк/, 1.30 лева /при Алианц/, 1.40 лв. /при Пощенска/. Банкоматът ще пусне каквато и да е сума при задължителна удръжка от 1.50 лева за картодържатели на УниКредит, ПИБ, ДСК и ЦКБ.

Добре е да се знае, че за да се избегнат прекомерни разходи, особено ако със сметката се правят много операции през месеца, банките предлагат пакетна цена. В нея влизат няколко от най-масовите операции.

В чужбина 

Когато дебитната карта се ползва за теглене на пари в чужбина, таксите не се различават с много – все едно теглите от банкомат на чужда банка в България. Става въпрос обаче само за държави от ЕИК. Така например, картодържателите на Банка ДСК, ако са на море в Гърция, ще дръпнат кеш срещу 0.20% от сумата, но минимум 1.50 лева, става ясно от тарифата на финансовата институция. При ПИБ е същото – 0.2% от изтеглената сума, но  минимум 1.50 лв./„Марица“

Свързани статии