Зоват новата власт да спаси гората от корупция

Проблемите в горския сектор ескалираха през последните години. Българската гора се използва като инструмент за постигане на политически цели и манипулиране на определена група хора. Време е да се промени политиката по управление на горското стопанство на България. За това апелират от Националната федерация „Земеделие и горско стопанство“ на КТ „Подкрепа“.

В открито писмо до избраните народни представители и кандидати за управление от „Продължаваме промяната“, „Има такъв народ“, БСП и „Демократична България“ от браншовата федерация изпратиха препоръки за управление, контрол и стопанисване на българската гора. Публикуваме писмото със съкращения. То е подписано от Анелия Иванова – председател на Национална Федерация „Земеделие и горско стопанство“ на КТ „Подкрепа“.

„Като социално отговорни представители на работещите в този толкова значим за икономиката на страната ни сектор, винаги сме настоявали за неговото професионално управление в полза на обществото. Винаги сме настоявали партийността да излезе от него и той да се управлява от истински професионалисти, избрани с публичен конкурс и доказали своята отдаденост към българската гора.

За съжаление, този наш безценен ресурс беше използван от някои партии за трудоустрояване на близки до тях лица и фирми, като допринесе за невиждани до момента корупционни практики, които обезкървиха горскостопанската система както финансово, така и откъм човешки капитал. Въпреки неуморния и всеотдаен труд на хиляди специалисти днес става ясно, че финансовите показатели на държавните горски предприятия са, меко казано, незадоволителни. Оказва се, че отредените за тях финансови потоци не са инвестирани целесъобразно и законосъобразно. Не са инвестирани в активи и персонал, които да гарантират устойчивото развитие на сектора. За сметка на това днес има опасност от поредна криза в сектора, която за пореден път да унижи подложената на своеволия, работеща често с опасност за живота й лесовъдска гилдия.

Призоваваме да бъдете отговорни в действията си по отношение на подготовката на политиката за развитие и реформа на горския сектор като основен фактор за постигане на климатичен неутралитет на страната и на ЕС. Досегашният модел на управление на българските гори не позволява постигането на целите, заложени в тези основополагащи стратегически документи на Съюза. Да обединим усилия, за да защитим обществения интерес, като осигурим бъдещето на горите, и да подпомогнем поддържането на тези ценни ресурси за поколения напред.

Обръщаме се към вас, като вече избрани народни представители и кандидати да управлявате България, на които обществото даде своето доверие с надежда да се справите с невижданата по размерите си корупция, която обрича всички нас да останем на последния ред във всички класации по доходи и жизнен стандарт в сравнение с останалите държави, членки на Европейския съюз. Ето защо настояваме за включване в коалиционното споразумение в частта политики за горския сектор следните спешни действия:

1. Подготовка и приемане на нов Закон за горите и Закон за лова и опазване на дивеча, които да гарантират незабавно структурно-административна реформа в горския и ловния сектор, като за целта се създаде Държавна агенция по горите на пряко подчинение на министър-председателя. В България имаме натрупан опит от действието на такава структура, по времето на която доказано управлението на сектора беше единно, ефективно, многофункционално и комплексно. Такова управление, което да гарантира устойчиво развитие на сектора.

2. Официално да се запише, че горите и горското стопанство са елемент от националната сигурност на страната. Да се изготви професионално изследване, което със сигурност би доказало, че отдаването на държавна горска и ловна територия дългосрочно на частния бизнес носи само разходи и загуба за държавата и е вредно за гората и дивеча.

3. Да се преустанови порочният начин на функциониране и финансиране на системата.

Установените дълготрайни зависимости при добива и продажбата на добитата дървесина от държавните гори трябва да бъдат прекратени.

4. Усъвършенстване на системата за образование, квалификация и преквалификация на работещите,

с особен акцент върху техници лесовъди, обучавани в центровете за професионална квалификация. Промяна на категорията труд за пенсиониране. Въвеждане на единна система на заплащане за един и същ труд и една и съща длъжност, както и гарантиране на достойни работни заплати и здравословни и безопасни условия на труд.

5. Повишаване прозрачността в сектор горско стопанство.

Публичен достъп до системата за информация в горите – обвързване на данните за горите в горска информационна система, в която всяка информация е пълна, ясна и може да бъде достъпна през различни електронни устройства.

6. Създаване на обществени консултативни съвети на всяко ниво на управление – община, област, район за планиране и национално ниво, включващи в състава си представители на всички заинтересовани страни.

7. Разработване на дългосрочни и финансово обезпечени програми за екологично образование на обществеността.

Цифри и факти за БГ гората

– Най-голямото природно и национално богатство, покриващо 37% от територията на страната.

– Най-важният и основен природообразуващ фактор на територията на страната с трансгранично значение.

– Огромен ресурс от многобройни възобновяеми горски ресурси, някои със стратегическо значение.

– Източник за изпълнение на множество безценни публични функции и екосистемни услуги, независимо от нейната собственост, като у нас тя е 86% обществена -държавна и общинска.

– Убежище на уникални диви животни, биоразнообразие и генетичен фонд ​- 3750 висши растителни вид​а, 383 вид​а птици и 94 вида бозайници.

– Фактор и гаранция за качество на живот на българите поради това, че осигуряват 85% от водите.

– Поминък на над 100 хиляди работещи директно и индиректно в горското, ловното стопанство, дърводобива, дървообработването, мебелната и целулозно-хартиената промишленост, които устойчиво и с родни ресурси произвеждат около 5% от БВП на страната.

– Елемент от националната сигурност на страната ни и богатство, завещано за опазване от дедите ни в името на бъдещето на децата ни./Вестник Марица

Свързани статии