Всичко важно за пенсионерите! Кога и с колко им скачат парите, сметки и срокове

Наддаването кой да даде и обещае повече на пенсионерите беше повод за едни от най-бурните скандали в последния парламент. Много възрастни хора обаче не са наясно какви пари да очакват оттук нататък, както и какво предстои. Предлагаме разяснения за най-съществените промени за пенсионерите.

Отпуснатите вече пенсии на хора, които са запазили парите си в универсалните пенсионни фондове (УПФ), ще бъдат увеличени служебно, считано от 1 септември 2021 г. Това гласят промени в Кодекса за социално осигуряване, които бяха приети от парламента и вече са обнародвани в “Държавен вестник”.

Хиляди хора ще получат по-високи пенсии, защото от 1 септември влезе в сила нова методика за определяне на държавните пенсии за тези, които са осигурени и в частен УПФ.

Държавните пенсии вече се намаляват с около 10%, при положение че до 31 август се намаляваха с близо 20%. В момента НОИ изплаща общо 172 226 такива пенсии, които са отпуснати до края на август. Като става въпрос основно за хора с увреждания и военни, които имат право на ранно пенсиониране.

Първоначално хората, които са запазили парите си в УПФ, трябваше да подадат заявление в НОИ, за да бъдат преизчислени пенсиите им според новите правила. С последните промени в Кодекса за социално осигуряване обаче това ще стане служебно, пише „Труд“.

Целта е да не се налага хиляди хора да се редят на опашка пред гишетата на НОИ

Приетите от депутатите текстове предвиждат, че увеличението ще влезе в сила, считано от 1 септември. Но кога точно по-високите пенсии ще бъдат дадени на хората зависи от това колко бързо експертите в НОИ ще могат да направят изчисленията.

Пенсиите на много хора обаче няма да бъдат увеличени след прилагането на новите правила за определянето им. Причината за това е, че те реално получават пенсия, приравнена на минимално гарантирания от държавата размер за съответния вид пенсия. А като се приложи формулата за определяне на пенсията им те би трябвало да взимат сума, по-малка от минималната. Сега, с прилагане на новите правила за изчисление на пенсиите, ако сумата, която трябва да бъде дадена на определен човек отново е под минималния праг, той ще продължи да получава съответната минимална пенсия.

Тези случаи ще са повече при пенсиите за инвалидност, като се има предвид, че 105 549 или близо 70% от изплащаните 151 246 пенсии за инвалидност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест с намален коефициент, са в минимален размер. При пенсиите за осигурителен стаж и възраст с намаление на индивидуалния коефициент, които са 15 134, изплащаните в минимален размер са 1503, или малко под 10%.

Три месеца добавки по 120 лв.

Добавки по 120 лв. към пенсиите ще получат всички пенсионери през оставащите месеци до края на годината – октомври, ноември и декември. Парите ще бъдат давани като антикризисна мярка, заради разпространението на Covid-19.

Отпускането на допълнителните средства беше подкрепено в парламента, въпреки нежеланието на служебното правителство. Новите текстове в Кодекса за социално осигуряване, които уреждат изплащането на добавките от 120 лв., вече са обнародвани и са влезли в сила. В резултат повечето пенсионери през следващите три месеца до края на годината ще взимат доста по-големи суми от предложената от служебния кабинет актуализация на пенсиите.

На кого с колко се вдигат пенсиите

С 22 лв. ще бъдат увеличени инвалидните пенсии. Става въпрос за социалните пенсии за инвалидност, които получават хора, навършили 16-годишна възраст, с трайно намалена работоспособност над 71%, на които не е отпусната друга пенсия, включително от друга държава. Това става чрез промени в Кодекса за социално осигуряване, които бяха приети от парламента и вече са обнародвани в “Държавен вестник”. Досега размерът на социалната пенсия за инвалидност за хора с трайно намалена работоспособност над 90% беше 120 на сто от социалната пенсия за старост. А хората с трайно намалена работоспособност от 71 до 90 на сто получаваха пенсия в размер на 110 на сто от социалната пенсия за старост. С новите текстове в КСО социалните пенсии за инвалидност стават в размер съответно на 135 и 125 на сто от социалната пенсия за старост, която от 1 юли е в размер на 148,71 лв. В резултат хората с над 90% намалена работоспособност ще взимат по 200 лв. на месец, при 178 лв. досега. А тези с намалена работоспособност от 71 до 90 на сто ще получават по 185 лв., при 163 лв. досега.

Максимално ще дават по 1500 лв.

Минималната пенсия нараства от 300 лв. на 370 лв. от 25 декември 2021 г. От същата дата максималната пенсия се увеличава от 1440 лв. на 1500 лв. Наред с това за Коледа ще бъде направено и преизчисление на пенсиите като коефициентът за всяка година трудов стаж се увеличава от сегашните 1,2 на 1,35. Това реално ще доведе до повишаване на пенсиите с 12,5%.

Промените в Кодекса за социално осигуряване, с които се повишават пенсиите от 25 декември, вече са в сила. Реално обаче индексираните суми ще бъдат получени от пенсионерите в началото на 2022 г. През януари пенсионерите трябва да получат индексираните си пенсии за текущия месец, както и повишението за последните седем дни на настоящата 2021 г. – за периода от 25 до 31 декември. С по-високите пенсии обаче ще спре изплащането на добавките от 120 лв./Вестник Марица

Свързани статии