ЦИК и президентът: Нужни са промени в Изборния кодекс

Гласуването на избирателите, които са поставени в изолация, няма как да се регламентира, без да има промени в Изборния кодекс, коментира председателят на ЦИК Александър Андреев по време на срещата на президента Румен Радев с ръководството на ЦИК.

Според Андреев това не може да стане с подход на разширено тълкуване на Изборния кодекс. Той уточни, че в момента гласуването чрез мобилни избирателни секции е предвидено само за хората с трайни увреждания, които не позволяват явяването им в избирателната секция, като това е удостоверено с медицински документи.

Самият Румен Радев също смята, че са необходими законови промени.

Председателят на ЦИК отбеляза, че трябва да се гарантира законността на изборите, да се гарантират демократични и честни избори, и в тази връзка разширеното тълкуване би могло да постави под съмнение тези принципи, което е свързано и с доверието в изборния процес.

Той открои общественото доверие в изборния процес като един от основните приоритети.

„Моят призив към всички, които изразяват своите становища, е да запазим и утвърждаваме доверието към Изборния процес“, апелира Андреев.

Председателят на ЦИК обясни също, че гласуването по пощата също няма как да бъде регламентирано без промени в Изборния кодекс.

Той допълни, че гласуване по пощата ще изиква активното участие на избирателите, активна регистрация, адреси, на които ще трябва да получат документацията.

„Когато говорим за експериментално въвеждане, това не означава, че резултатите от него ще бъдат взети предвид“, уточни още Андреев.

„Ние издаваме правила по прилагането, а прилагането трябва да бъде с оглед съдържащата се уредба в Изборния кодекс“, обясни още председателят на ЦИК.

Той посочи, че комисията е проучила обстойно опита на държавите и там съществуват алтернативни механизми за гласуване, които са на законова основа. В случая нито гласуването по пощата, нито гласуването с пълномощник е регламентирано в българското законодателство, обясни той. Затова становището на ЦИК е, че в Изборния кодекс трябва се се даде регламентация на тези въпроси.

„ЦИК стриктно ще спазва закона, защото това е единствено възможният път, за да гарантираме, че никой не може да обвини изборната администрация, че не са гарантирали прозрачността и законността“, заяви той.

Като друго предизвикателство председателят на ЦИК посочи машинното гласуване, като припомни, че вече е избран изпълнител на доставката на 9600 машини, за да бъде обезпечено гласуването в секциите с над 300 избиратели.

На въпрос от държавния глава за одита на машините Андреев изрази личното си мнение, че не вижда пречка в процеса по сертифициране и одитиране на машините да бъдат поканени да присъстват неправителствени организации.

Президентът Румен Радев заяви по-рано, че идеята за гласуване в два дни на изборите не е негова и той не лансира такава идея.

Радев каза това в началото на днешните консултации, във връзка с организацията и провеждането на предстоящия парламентарен вот, с ръководството на Централната избирателна комисия.

В началото на срещата президентът благодари на медиите, които отразяват консултациите, защото основната им цел е българските граждани да се убедят, че всички, държавни власти, изборната администрация, обмислят най-добрите варианти и търсят най-добрите решения, така че да бъде защитено тяхното здраве, правото им на глас, и да имат доверие в изборния процес.

„Когато казвам доверие, е много важно информацията, която излиза оттук, да бъде коректна“, изтъкна президентът Радев, като отбеляза, че медиите, които следят разговорите в реално време, са основният фактор за връзката с гражданите.

„Но вчера с учудване гледам някои репортажи, че „президентът предлагал и лансирал идеята гласуване в два дни“. Тя се поема вече и от водещи на блокове и т.н.“, каза Радев.

Той призова за коректност и посочи, че ясно е заявил, че към него постъпват идеи и предложения за гласуване в два дни.

„Естествено е да ги споделя с кметовете, върху чиито плещи ще легне тази отговорност. И това не е моя идея, знам какво би означавало това, но нека се обсъди, защото има хора, които мислят по този начин. Нека се види и кметовете да кажат какви огромни проблеми има, ако тръгнем на този вариант“, отбеляза президентът, като добави, че не лансира такава идея.

„Коректното отразяване на информацията, а не интерпретациите, е в услуга на гражданите“, добави Румен Радев.

Той отново посочи, че сред целите на консултациите е да се запази здравето на хората на предстоящите избори, да се гарантира правото на глас на всеки българин, да се гарантира надеждност на машинното гласуване, както е по закон – в секции над 300 човека трябва да има машини с необходимото обезпечаване.

Президентът запозна и с предложения от консултациите с различни организации.

„Ще бъде добър знак, ако хората в секциите знаят, че ще получат маска от определен клас, както е в различни държави, че ще има ясни инструкции дали да ги сменят, на колко време да проветряват, какви да бъдат помещенията – но трябва да се направи максималното“, заяви Радев.

Той посочи, че и за хората, които ще идват да гласуват, ще бъде добър знак, да бъде предоставян комплект лични предпазни средства. „Това ще покаже, че държавата има отношение към своите граждани и ще повиши доверието в изборния процес, но това е ваше решение“, посочи Румен Радев.

Той засегна и темата за карантинираните, за които още не е взето някакво окончателно решение, но има различни варианти.

„Нека да чуем и вас“, каза Радев, като отбеляза становище на Обществения съвет към ЦИК, че няма нужда от законови промени, и може в правилата, които се разписват за изборите, да бъде регламентирано гласуването с мобилни избирателни кутии и мобилни секционни избирателни комисии.

Президентът отбеляза също предложения за по-голяма продължителност на изборния ден, както и въпроса за времеви коридори за възрастни хора, а също и за логистиката и транспорта.

„Въпрос, който се поставя, е гласуване по пощата за сънародниците ни зад граница“, каза Радев, който поиска мнението на участниците и по него. Той каза също, че за обсъждане има и сериозни въпроси по машинното гласуване.

В срещата участват също представители на Главната дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“,

Националния статистически институт, Българския институт за стандартизация и Държавната агенция „Електронно управление“./Вести БГ

Свързани статии