Над 1.3 млн. българи предприели ваканции в страната и чужбина

През третото тримесечие на годината 1 327 700 българи са предприели пътувания с цел туризъм в страната и чужбина. Преобладаващата част от тях – 95.5%, са пътували само в страната, 4 на сто – само в чужбина, а 0.5% са пътували както в страната, така и в чужбина. Това сочат последните данни на Националния статистически институт (НСИ).

През отчтения период най-много са пътували българите на възраст между 25 и 44 години – 659 600 или 49.7% от всички пътували лица. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната. Той е най-висок при лицата на възраст 15 – 24 години – 96.3 на сто от пътувалите в тази възрастова група. Делът на пътувалите в чужбина лица на възраст 65 и повече години е 12.6% от пътувалите в тази възрастова група и е най-голям в сравнение с останалите групи.

По-голяма част от туристическите пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години както в страната (70.4%), така и в чужбина (64.4%) са били с цел „почивка и екскурзия“. През третото тримесечие на 2021 г. са регистрирани 1 573 100 самостоятелни пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 91.4%, а на тези в чужбина – 77.7%. По отношение на разходите с най-голям относителен дял в страната са тези за храна – 39.6 на сто, докато в чужбина са разходите за транспорт — 33.8%.

През третото тримесечие на годината средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 385.94 лв. в страната и 693.50 лв. в чужбина. Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 198.94 лв. в страната и 1 094.30 лв. в чужбина. /Вестник Монитор

Свързани статии