Министър Бозуков обяви от какво ще печелят малките фермери

Малките и средните фермери могат само да печелят от таваните на плащанията през новата ОСП за периода 2023-2027 г. Това коментира за „Марица“ министърът на земеделието проф. д-р Христо Бозуков. Графика от подготовката на Стратегическия план за новата ОСП, оборва твърденията на засегнатите от наложени тавани едри земеделци, че „таваните няма да са от полза и за малките и средни производители, защото парите от ограничението няма да стигнат до тях“.  Както се вижда от графиката обаче парите, оставащи следствие наложените тавани, ще отиват в две посоки – при малки и средни земеделски производители. Ще могат и да се прехвърлят към Втори стълб, където ще се ползват от всички фермери.

Всяка държава-членка може да намали или ограничи размера на директните плащания за земеделските стопани. Прилагането на този инструмент е доброволен и може да се прилага на базата на национално решение, отразено в Стратегическия план.

Двата инструмента – намаление и таван на плащанията, могат да се прилагат заедно или поотделно. Държавите –членки имат право да въведат ограничения, като намалят със 100 % сумите над 100 000 евро, както и да намалят размера на директните плащания, които да бъдат предоставени на земеделските стопани за дадена календарна година за базово плащане, които надхвърлят 60 000 евро с до 85%.

България може да определи за прилагане и допълнителни траншове, като фиксира процентите на намаление на тези траншове и гарантира, че намалението на всеки транш е равно или по-голямо от предходния.

Предмет на национално решение е и приспадането на разходите за труд и заплати, преди налагане на намаленията и таван на плащанията. Финансовият резултат от прилагането на посочените два инструмента, България може да използва за финансиране на допълнителното преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост, до достигане на необходимото ниво за преразпределяне, както и за други интервенции, необвързани с  производството.

Във връзка с бързото приемане на основните законодателни актове за Общата селскостопанска политика, министър Христо Бозуков и колегите му от Хърватия,  Румъния и от Вишеградската четворка  – Чехия, Унгария, Словакия и Полша, отправиха общ апел до Ноберт Линс – Председател на Комисията по земеделие и развитие на селските райони в ЕП. „Компетентните институции в държавите членки следва да финализират процеса по стратегическо планиране и да подадат своите национални планове преди края на тази година. Затова ви молим любезно да направите всичко по силите си да свикате пленарно заседание, на което да се гласуват трите ОСП регламента възможно най-скоро“, пишат в част от писмото си 7-те агро министъра./Вестник Марица

 

Свързани статии