Ето на кого да честитите имения ден днес

На 22-ти септември Българската православната църква почита св. пророк Йона.

Според житието му той бил син на вдовица в древна Финикия, у която св. пророк Илия живял по време на глад около 800 години преди Христа. Илия възкресил Йона от мъртвите със силна молитва. Тогава Йона получил от Бог дара на пророчеството.

В същото време жителите на големия град Ниневия разгневили Бог с греховете си. И той заповядал на Йона да отиде в тоя град и да проповядва покаяние. Но Йона се уплашил, защото знаел, че ниневийците са свирепи хора.

В страха си Йоана той се качил на кораб и тръгнал в друга посока. Но Бог скоро го наказал за малодушието. Страшна буря се надигнала в морето. Корабът бил в голяма опасност. Езичниците, които се намирали в него, изплашени почнали да призовават своите идоли да ги спасят от смърт. Но бурята ставала все по-силна.

Моряците почнали да изхвърлят в морето товара, та по тоя начин да облекчат кораба. После теглили жребий кой от пътниците да хвърлят и по божията воля се паднал Йона. След като го хвърлили сред вълните, морето внезапно утихнало.

А Йона бил погълнат от грамаден кит. По волята на Бог той останал жив във вътрешността на кита три дни и три нощи. Тогава Бог се съжалил над него и китът го изхвърлил жив на брега.

Видял се спасен, Йона започнал да се моли, да слави Бога и да му благодари. Но чул отново гласа господен, който му наредил да отиде в Ниневия. Този път Йона се подчинил. Ниневийците повярвали на думите на пророка. Уплашили се и започнали да се каят за греховете си. Бог видял тяхната скръб и покаяние. Смилил се и им простил.

За пророк Йона се споменава често в църковните молитви. Тридневното му пребиваване в корема на кита наподобява трите дни, които прекарал Христос в гроба. Сам Иисус посочва това, като говори на учениците си за юдеите.

Днес имен ден празнуват носещите имената Гълъбин и Гълъбина, тъй като Йона на иврит означава гълъб./Вести БГ

Свързани статии