ЕП иска признаване на еднополовите бракове в целия ЕС

Врезолюция относно правата на ЛГБТ+ лица в ЕС (приета с 387 гласа „за“, 161 „против“ и 123 въздържали се), Европейският парламент подчертава, че тези граждани трябва да могат да упражняват изцяло своите права, включително правото на свободно движение, навсякъде в Съюза, съобщава сайтът на Европейския парламент.

ЕС трябва да премахне всички пречки пред ЛГБТ+ общността, когато тези хора упражняват основните си права, казват евродепутатите.

Свободата на придвижване и семейните права са на фокус

В резолюцията се посочва, че браковете или регистрираните партньорства, сключени в една държава членка, следва да бъдат признати във всички тях по един и същ начин, а еднополовите съпрузи и партньори трябва да бъдат третирани, както двойките с партньори от противоположния пол.

След решението на Съда на Европейския съюз по случая „Coman & Hamilton“, в което се установява, че разпоредбите за „съпрузите“ в Директивата за свободното движение се прилагат и за еднополовите двойки, Комисията следва да предприеме действия по правоприлагане срещу Румъния, където правителството не е актуализирало националното законодателство, с което да отрази това решение, настояват членовете на ЕП.

Резолюцията също така призовава всички държави от ЕС да приемат възрастните, посочени в акта за раждане на дете, за негови законни родители.

В по-общ план членовете на ЕП искат ЛГБТ+ семействата да имат същото право на събиране в семейство като разнополовите двойки и техните семейства. За да се гарантира, че децата няма да останат без гражданство, когато семействата им се местят между държавите членки, евродепутатите настояват, че семействата трябва да бъдат третирани еднакво в целия ЕС.

Накрая, членовете на ЕП отбелязват дискриминацията, на която са подложени ЛГБТ+ общностите в Полша и Унгария. Парламентът призовава за по-нататъшни действия от страна на ЕС (процедури за установяване на нарушения, съдебни мерки и бюджетни инструменти) срещу тези държави./Вести БГ

Свързани статии