Държавата пое нов дълг от 300 млн. лева

Нов дълг в размер на 300 млн. лв. бе поет от държавата, съобщи Министерство на финансите на сайта си.

Вчера, на 20 септември финансовото министерство преотвори емисия 10,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, с падеж 17 август 2031 г.. На проведения аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 300 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 0,20%.

Общият размер на подадените поръчки достигна 508,15 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,69. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 53 базисни точки.

„От страна на участниците беше отчетен висок интерес“, пишат от ведомството на Валери Белчев. Данните сочат, че най-голямо количество ДЦК на аукциона са придобили банките (84,3%), следвани застрахователните дружества (15%), и други инвеститори (0,7%)./Вестник Монитор

Свързани статии