Бизнесът в България плаща най-скъпия ток в Европа

Българският бизнес плаща най-скъпия ток в цяла Европа. С днешна дата цената за един мегаватчас на Българската борса IBEX в пазарния сегмент „Ден напред” е 211.29 евро. В Гърция, с чиято енергийна борса сме обединени, енергията струва 204.71 евро, а в Румъния – 203.75 евро. Приблизително същата – 203.48 евро/мвтч струва енергията в Италия. Оттам нататък разликите са огромни. Германската индустрия плаща 167.84 евро/мвтч, френската – 183, а Испания и Португалия – 184.48 евро/мвтч.

Прогнозите занапред също не са добри. Цените на енергоносителите ще продължават да растат, смята Добри Митрев, председател на Българска стопанска камара. „А тези скокове в цената на електричеството и природния газ са, меко казано, обезпокоителни, те са стрес в цялата икономика, особено във високопроизводствените сектори“, допълва той./Вестник Марица

Свързани статии