ВСС дава над 20 млн. лв. коледни премии на магистрати

Пленумът на Висшия съдебен съвет гласува и тази година да даде коледни премии на съдии, прокурори и следователи.

За целта ще са необходими общо 20 257 058 лева, като всеки магистрат ще получи по до една заплата и половина плюс ранг, а за специализираните магистрати до три заплати.

Какъв да бъде точният размер на премията на всеки магистрат поотделно, ще решават административните ръководители по места.

Таковадопълнително възнаграждение, както и в предходни години, няма да се получава при влязла в сила присъда, с която е наложено наказание „лишаване от свобода“ за умишлено престъпление и при окончателно решение за налагане на дисциплинарно наказание.

Премия няма да има и при повдигане на обвинение за извършено умишлено престъпление от общ характер до приключване на делото; при получаване на оценка „задоволителна“ на последната атестация; при висящо дисциплинарно производство до приключването му и при подаване на оставка при образувана дисциплинарка с предложение за налагане на наказание „освобождаване от длъжност“./Вестник Монитор

Свързани статии