Ще се отпускат лекарства само с рецептурна книжка без рецепта

Парламентът реши аптеките да могат да отпускат лекарства само с рецептурна книжка без рецепта съгласно данните за отпуснати лекарствени продукти в нея от предходни месеци и по ред определен от здравната каса.

Това решиха депутатите с приетите на второ четене текстове от Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март.

Действието на приетата мярка ще продължи до два месеца след отмяната на извънредното положение, пише БТА.

Народното събрание гласува и правомощия на министъра на здравеопазването, който със своя заповед ще може да забрани износът на лекарствени продукти в хуманната медицина от територията на България.

Предвидени са и санкции за нарушителите. При установяване на първоначално нарушение се налага глоба в размер 10 хиляди лева и имуществена санкция в размер на 50 хиляди лева, а при повторно извършване на същото нарушение глобата е 20 хил.лв. и имуществена санкция от 100 хил. лв.

Предвидено е наказателните постановления за констатирани подобни нарушения да се издават от директора на съответната регионална здравна инспекция или от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата./Profit.bg

Свързани статии