Вдигат минималната заплата от 1 януари 2020 г.

От 1 януари догодина минималната работна заплата ще бъде 610 лв., предаде БТА.

НС разпореди в едномесечен срок от обнародването на закона в „Държавен вестник“ Министерският съвет съвместно с НОИ и НЗОК да направи анализ и разработи мерки за ограничаване на злоупотребите при получаване на краткосрочни парични обезщетения по Кодекса за социално осигуряване.

При превишение над предвидените разходи по бюджета на ДОО МС може да одобри допълнителен трансфер по реда на Закона за публичните финанси.

Увеличава се възрастта за пенсиониране на служителите от ДАНС от 60 на 63 години, а на НСО от 53 на 55 години./Вестник Марица

Свързани статии