Говорим с чужбина за 45 стотинки на минута

Цените на международните разговори и SMS-ите падат от 15 май. Това се дължи на нови еврорегламенти, но добрата новина се отнася само за потребителите физически лица. Ценовите ограничения не важат за тарифите на бизнес клиентите на мобилните оператори. Така от сряда нататък цената за мобилно и фиксирано повикване от една до друга държава в ЕС не трябва да превишава 19 евроцента на минута, а най-високата цена за SMS в рамките на ЕС трябва да е 6 евроцента. Обърнато в български пари, максималните стойности с ДДС не би трябвало да превишават 0,445 лв. на минута за повиквания и 0.14 лв. на съобщение.

Тези цени важат, когато се намирате в България и от българския си номер звъните на номер на друга държава, членка на Европейския съюз, независимо къде се намира този, на когото звъните. Например вие сте в България и от българския си номер се обаждате на немски номер. Ценовите тавани се прилагат както когато звъните от/към мобилен номер, така и когато звъните от/към фиксиран номер, уточняват от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС).

Има разлика

Трябва да се прави разлика между роуминг и международно повикване и международно съобщение, посочват от КРС. Когато сте в чужбина и звъните или изпращате съобщение от българския си номер, вие сте в роуминг, а когато сте в България и звъните или пишете към чуждестранен номер, се касае за международно повикване, респективно – съобщение. Цените на услугите са различни. Информация за тези цени се публикува в договора и на интернет страницата на предприятието.

Как ни таксуват

Доставчиците могат да прилагат интервали на таксуване за регулирани вътрешни за Европейския съюз повиквания до 60 секунди. Ценовото ограничение за съобщенията се прилага за SMS с максимум 160 знака или еквивалента в байтове.

Всичко на показ

Мобилните оператори, които ще променят прилаганите от тях цени за частни клиенти, следва да публикуват информация за промените на страниците си в интернет и в магазините от търговската мрежа, както и по друг подходящ начин. Приложимите цени трябва да се посочват в сключваните индивидуални договори с потребители.

И едно наум

Имайте едно наум, защото операторите имат правото да предлагат и алтернативни тарифи. Това са тарифи, обхващащи страни, които са извън Европейския съюз, но включващи вътрешни за ЕС комуникационни услуги. При тях цените може да превишават ценовите ограничения за регулираните комуникации. Такива алтернативни тарифи може да включват например таксуване на минута с цена от 0.25 евро както за вътрешни за ЕС повиквания, така и за повиквания към номера извън номерационните ресурси на държавите, членки на Съюза.

Прехвърляне от или към регулирана тарифа за международни комуникационни услуги трябва да бъде извършено безплатно, в рамките на един работен ден, и не следва да води до условия или ограничения по отношение на други елементи на абонамента, категорични са от Комисията за регулиране на съобщенията./Вестник Марица

Свързани статии