Всеки втори пенсионер с по-малко пари през януари

След реформата по Коледа и свития ковид бонус
Повече от половината възрастни хора в България ще вземат по-малко пари през януари в сравнение с последните два месеца на миналата година, въпреки увеличението на пенсиите средно с 12,5%, обявено на 25 декември.

Това е така заради намаляването на ковид бонуса от 120 на 60 лева. В същото време при всички с пенсии от 315 до 480 лева увеличението е по-малко от 60 лева на месец. Например, ако досега човек е взимал 320 лв. пенсия плюс 120 лв. добавка, което прави общо 440 лв., с промените ще взима минималната пенсия от 370 лв. плюс добавка от 60 лв., или общо 430 лв. – с 10 лв. по-малко, отколкото досега.

Сред ощетените са и бивши военни, полицаи, миньори и авиатори, които са се пенсионирали чрез приравняване на стаж от първи и втора в трета категория. Много от тях също не получават актуализация на парите с 12,5%, а сборът на пенсията и ковид добавката за януари е по-малък в сравнение с онова, което са получавали през ноември и декември 2021 г.

Ако не се смята въпросната добавка обаче, от 25 декември минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст у нас е увеличена от 300 лв. на 370 лв. Максималният размер на получаваните една или повече пенсии нарасна от 1440 лв. на 1500 лв. Същевременно тежестта на всяка година осигурителен стаж вече е увеличена от 1,2 на 1,35 на сто, което води до индексиране на пенсиите между минималния и максималния им размер с 12,5%.

Бедни и след реформата: Един милион българи на минимална пенсия
Януарските пенсии ще бъдат с някой лев отгоре, и то само за половината българи. Когато стартира регулярното месечно плащане на възрастните, те освен актуализираните си пенсии, ще вземат и добавка след преизчислението по новите правила за дните между 25 декември и 31 декември. Припомняме, че на 25 декември новото правителство на Кирил Петков въведе четири големи промени за парите за възрастните.

Коефициентът за всяка година осигурителен стаж се вдигна от 1.2 на 1.35%. Второ – минималната пенсия за стаж и възраст от 300 лева става 370 лева. От този размер се определят минималните размери на останалите видове пенсии, свързани с трудова дейност, като за пенсията за осигурителен стаж и възраст, отпускана при непълен осигурителен стаж (към момента изискването е за наличие на поне 15 години действителен осигурителен стаж), минималният размер е 314,50 лв. (85 на сто от 370 лв.). Минималният размер на наследствената пенсия пък нараства на 277,50 лв. Той се определя като 75 на сто от размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст (75% от 370,00 лв.).

Пенсионерите, които получават минимален размер на пенсията към началото на декември 2021 г., са около 879 000. Прогнозата за януари 2022 г. обаче е техният брой да се увеличи до 1 030 000, което е около половината от българските пенсионери, сочи справката на НОИ.

На трето място, от 25 декември 2021 г. е увеличен и максималният размер на получаваните една или повече пенсии, без добавките към тях, като същият нараства от 1440 лв. на 1500 лв. Броят на пенсионерите, които са ограничени до така фиксирания таван на пенсиите от 1500 лв., е около 34 000. И последно, от същата дата влезе в сила и постановлението на Министерския съвет, с което е определен нов размер на социалната пенсия за старост – 170,00 лв. месечно. Тя беше 148 лева.

Обещанията се разминават с реалността.
При представяне на минипенсионната реформа новата власт обеща, че нито един пенсионер няма да се окаже с по-малко пари, отколкото е взимал досега. В последните месеци на старата година обаче възрастните бяха бонусирани с големи ковид добавки. За октомври, ноември и декември те получаваха по допълнителни 120 лева. За тази година кризисната добавка е намалена наполовина – 60 лева. Парите идват от преизпълнение на данъчните приходи, уточни вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев.

Така обещанието на новата власт обаче не важи за всички. Иванка Петрова и досега е била сред най-бедните пенсионери. Пенсията <210> е била едва 326 лева. След вдигане на коефициента за всяка година осигурителен стаж на 1.35% парите <210> се увеличават до 355 лева. Сумата обаче е по-малка от минималната пенсия и така Иванка автоматично скача на нивото на минималното плащане от 370 лева. С ковидната добавка за януари жената ще получи общо 430 лева (370 лева плюс 60 лева). Парите <210> обаче ще бъдат по-малко, отколкото е взимала последните три месеца. Простата сметка сочи, че 326 лв. плюс ковидната добавка от 120 лева прави 446 лева. Тоест Иванка Петрова ще бъде ощетена с 16 лева.

Увеличението е средно с 12.5%, но не за всички.

Пенсионерите, които са успели да разберат новите си пенсии, обобщават, че парите им съвсем не са вдигнати с 12.5%, както усилено се говореше. По-ниското увеличение засяга основно хората, които са полагали труд в първа и втора категория и са се пенсионирали чрез приравняване на прослужените години в стаж от трета категория. Това са най-вече миньори, военни и служители в гражданската авиация. При тях актуализацията е значително по-ниска.

Пенсиониран военен лекар от Пловдив разказва, че увеличението при него е с 5,2%, при положение че е работил първа и трета категории труд, а на съпругата му е с 9%, при цял трудов стаж при трета категория труд. Той разполага с ПИК код и вече е проверил преизчислението си на сайта на НОИ.

Според общото мнение чувствително е увеличението при хората с минимални пенсии. При тях скокът е с близо 24% – от 300 на 370 лева. Бившият вицепремиер Лидия Шулева предупреди още преди Коледа, че ще има и пенсионери, които няма да получат никакво увеличение на парите си. Това са хората, които са се осигурявали на максималния осигурителен доход, докато са работели. Което пък е много несправедливо за тях, защото те всъщност са дотирали системата.​

Важно правило
Преизчисляване на пенсиите ще се извърши само ако това е по-благоприятно за пенсионера, уточняват от НОИ. В противен случай ще се запази размерът на досегашната пенсия.

За преизчисляването на всяка пенсия ще бъде издадено разпореждане, което ще се връчва на лицата при поискване. В зависимост от желанието на пенсионера връчването може да се извърши на място в приемната на съответното териториално поделение на НОИ, чрез лицензиран пощенски оператор с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“. Лицата, разполагащи с Персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ, вече могат да правят справки за разпорежданията, касаещи техните пенсии, на интернет страницата на Осигурителния институт. /Вестник Марица

Свързани статии